Diamant - absolvenský klub VŠFS

KLUB ÚSPĚŠNÝCH ABSOLVENTŮ VŠFS

1571306787dsc1137.jpg
28.08.2019

Srpnové setkání Klubu Diamant v prostorách pražského letiště

V úterý 27. 8. 2019 jsme na dalším setkání Klubu Diamant přivítali předsedu představenstva Letiště Praha, a.s., Ing. Václava Řehoře, Ph.D., MBA. Toto komorní a velmi příjemné setkání probíhalo ve VIP salónku Continental v prostorách pražského letiště. Neformální diskuzi tradičně vedl prorektor doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Na začátku diskuze nám V. Řehoř představil dlouhodobý plán a vize letiště. Touto zajímavou diskuzí však naše setkání zdaleka nekončilo. Čekala nás exkurze na letišti v čele s Ing. Jiřím Krausem, místopředsedou představenstva, ale také absolventem VŠFS. V průběhu exkurze jsme poznali provoz letiště, seznámili se s dráhovým systémem, a také s nejmodernější hasičskou stanicí v ČR.
Další setkání Klubu se bude konat již 9. října s naším dalším významným hostem Lilianou Berezkinovou, přední manažerkou z oblasti nanotechnologií. Jste všichni srdečně zváni!

Fotogalerii naleznete zde.